AliceFisher . TheGuardian . 17.7.2021

Pereka grafik Stephen Doyle mempunyai seorang pengasuh yang membaca akhbar secara melintang dan bukannya ke bawah. Caranya membaca begitu memberikan makna baharu pembacaan. Permainan perkataan itu melahirkan ideanya untuk membuat arca buku. 

Ada juga yang tidak bersetuju caranya berkarya dengan melapah buku. Namun, kata Doyle, “Arca itu adalah bukti tentang kuasa bahasa. Saya lihat perkataan-perkataan itu sendiri sebagai idea.”

Walaupun konsepnya adalah kompleks, tetapi hasil arca-arca bukunya amat menarik.

Di antara karya-karyanya ialah, The Waves oleh Virginia Woolf, The Sound and the Fury oleh William Faulkner dan Tinker Tailor Soldier Spy oleh John Le Carre.

Apakah ada seniman Malaysia yang pakar membina arca? Kita ada nama-nama seperti Eddie Putera, Nor Tijan Firdaus, Chong Fei Giap dan Raja Shahriman Raja Aziddin. Kalau kita rajin google, kita akan jumpa arca-acra menarik mereka.