Oleh: MetraSyahrilMohamed . UtusanMalaysia . 15.7.2021

BANDAR SERI BEGAWAN: Jabatan Mufti Kerajaan (JMK), Jabatan Perdana Menteri (JPM), menerbitkan buku bertajuk ‘Raja Brunei Pelopor Penggunaan Vaksin Ketuhanan.’

Pelita Brunei melaporkan, majlis pelancaran buku tersebut disempurnakan Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned di sini.

Terdahulu, Ketua Qismulhikmah, Awang Mohidin Mustapha dalam ucapan alu-aluannya berkata, buku ‘Raja Brunei Pelopor Penggunaan Vaksin Ketuhanan’ itu adalah merupakan hasil tulisan Mufti Kerajaan.

Menurut beliau, bahan kandungan buku itu berasal daripada Khutbah Khas Aidilfitri Tahun 1442 Hijrah/2021 Masihi yang disediakan dan disampaikan sendiri oleh Mufti Kerajaan.

“Teks berkenaan telah disesuaikan sehingga menjadi sebuah buku yang diyakini amat berguna untuk pengetahuan, maklumat orang ramai khususnya rakyat dan penduduk negara ini.

“Di dalam buku ini turut dimuatkan dengan beberapa petikan titah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkaitan dengan ‘Vaksin Ketuhanan’ yang baginda pelopori penggunaannya,” jelasnya.

Sebelum ini, terdapat ramai rakyat Malaysia yang mencadangkan pihak pemerintah mengambil pendekatan dengan memakmurkan masjid oleh Sultan Brunei dalam menangani Covid-19.