Ringkasan al-Shama’il al-Muhammadiyyah
Seolah-olah Melihat Rasulullah di Depan Mata
Al-Imam Abu ‘Isa Al-Tirmizi

Bahasa: Bahasa Inggeris
Genre: Kanak-Kanak
Penerbitan: 2017, DrBashi
Halaman: 48
Penulis: Golbarg Bashi (Twitter)
Illustrator: Golrokh NafisiTAHUKAH anda, terdapat sebuah kitab yang membicarakan mengenai bentuk fizikal, sifat dan akhlak Nabi Muhammad s.a.w? Kitab Al-Shamail al-Muhammadiyah adalah kitab terulung dalam membicarakan bentuk fizikal, sifat dan akhlak Nabi SAW.

Kitab ini adalah hasil himpunan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Abu ‘Isa Al-Tirmizi. Siapakah Al-Tirmizi? Penulis merupakan seorang tokoh besar dan menjadi rujukan umat dalam ilmu hadis. Beliau lahir pada 209H dan wafat pada 279H.

Namanya kerap kali muncul sebagai perawi hadis dan dikenali dengan nama ringkasnya sebagai Al-Tarmizi. Nama beliau kerap muncul di antara perawi-perawi hadis lain seperti Abu Hurairah, Anas Ibn Malik, Bukhari dan juga Muslim, meskipun beliau tidak hidup di zaman Rasulullah s.a.w.

Kini, kitabnya itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Naskhah ‘Seolah-Olah Melihat Rasulullah SAW Di Depan Mata’ merupakan ringkasan yang menghimpunkan sejumlah 335 buah hadis sahih.

Di antara kandungan menarik buku ini adalah mengenai kemuliaan akhlak Nabi, tangisan Rasulullah saw, gurau senda Rasulullah saw, wajah dan bentuk fizikal Nabi, sifat malu Rasulullah saw dan perhiasan dan perubatan Rasulullah saw.

Buku ini wajib dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah untuk mengenali Nabi saw dengan lebih dekat. Tak kenal, maka tak cinta. Mudah-mudahan dengan menatap buku ini, rasa cinta kita kepada Rasulullah saw kian subur di jiwa.